Το σημείο, τα ρολόγια, ο Ντε Νίρο και η ανοικτή διακυβέρνηση