Άκατα μάκατα .: Παιδικά λαχνίσματα .: Ματιά
 

Άκατα μάκατα

Άκατα μάκατα, σούκουτου μπε…

Γράφει: Matia Gr
Άκατα μάκατα

Άκατα μάκατα

Άκατα μάκατα,
σούκουτου μπε,
άμπε φάμπε ντόμι νε.

Άκατα μάκατα,
σούκουτου μπε,
άμπε φάμπε βγες!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.