Ανεβαίνω στη συκιά

Ανεβαίνω στη συκιά, και πατώ στην καρυδιά...