Φεγγαράκι μου λαμπρό

Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ...