Η Δευτέρα Παρουσία για παιδιά

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή της Απόκρεω (κατά Ματθαίον κε' 31-46)