Η γιαγιά μας η καλή

Η γιαγιά μας η καλή, έχει κότες στην αυλή...