Εις το βουνό ψηλά εκεί

Εις το βουνό ψηλά εκεί, είναι εκκλησιά ερημική...