Λύκε, λύκε είσαι εδώ;

Περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι δω...