Νταχτιρντί για κοριτσάκια

Νταχτιρντί και νταχτιρντάκια, της κορούλας μου τ' αυτάκια...