Νταχτιρντί του λέγανε

Νταχτιρντί του λέγανε και μου το παντρεύανε...