Η Μεγάλη Δευτέρα για παιδιά. Ο πάγκαλος Ιωσήφ και τα αδέρφια του.