Ο τσολιάς .: Παιδικά τραγούδια .: Ματιά
 

Ο τσολιάς

Ένας τσολιάς καθότανε, ένα δυο τρία τέσσερα…

Γράφει: Matia Gr
Ο τσολιάς

Ο τσολιάς

Ένας τσολιάς καθότανε,
ένα δυο τρία τέσσερα,
ένας τσολιάς καθότανε,
πέντε έξι επτά.

Τα ρούχα του κοιτούσε,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τα ρούχα του κοιτούσε,
πέντε έξι επτά.

Και βρίσκει έναν ψύλλο,
ένα δυο τρία τέσσερα,
και βρίσκει έναν ψύλλο,
πέντε έξι επτά.

Μα ο ψύλλος του ξεφεύγει,
ένα δυο τρία τέσσερα,
μα ο ψύλλος του ξεφεύγει,
πέντε έξι επτά.

Τον κυνηγάει με το σπαθί,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τον κυνηγάει με το σπαθί,
πέντε έξι επτά.

Τον κυνηγάει κι ο μάγειρας,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τον κυνηγάει κι ο μάγειρας,
πέντε έξι επτά.

Τον κυνηγάει το ιππικό,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τον κυνηγάει το ιππικό,
πέντε έξι επτά.

Τον ψύλλο τον επιάσανε,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τον ψύλλο τον επιάσανε,
πέντε έξι επτά.

Στη φυλακή τον πάνε,
ένα δυο τρία τέσσερα,
στη φυλακή τον πάνε,
πέντε έξι επτά.

Ο δικαστής δικάζει,
ένα δυο τρία τέσσερα,
ο δικαστής δικάζει,
πέντε έξι επτά.

Τον πάνε στην κρεμάλα,
ένα δυο τρία τέσσερα,
τον πάνε στην κρεμάλα,
πέντε έξι επτά.

Μα ο ψύλλος τους ξεφεύγει,
ένα δυο τρία τέσσερα,
μα ο ψύλλος τους ξεφεύγει,
πέντε έξι επτά.

Και βρίσκει κάτι ρούχα,
ένα δυό τρία τέσσερα,
και βρίσκει κάτι ρούχα,
πέντε έξι επτά.

Τα ρούχα ήταν του τσολιά,
ένα δυό τρία τέσσερα,
τα ρούχα ήταν του τσολιά,
πέντε έξι επτά.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.