Ο τσολιάς

Ένας τσολιάς καθότανε, ένα δυο τρία τέσσερα...