Πέντε ποντικοί

Πέντε ποντικοί μουντζούροι, κι άλλοι τρεις αλευρομούροι...