Ταχτιρτί και ταχτιρτό .: Παιδική Ματιά .: Ματιά
 

Ταχτιρτί και ταχτιρτό

Ταχτιρτί και ταχτιρτό, στείλανε συμπεθεριό…

Γράφει: Matia Gr
Ταχτιρτί και ταχτιρτό

Ταχτιρτί και ταχτιρτό

Ταχτιρτί και ταχτιρτό,
στείλανε συμπεθεριό,
απ’ αλαργινό χωριό.

Επαρήγγειλα κι εγώ,
το παιδί μου είναι μικρό.

Σ’ ένα χρόνο και σε δυό,
ξαναπέρνα από δω,
λόγο θέλω να σου πω.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.