Του παιδιού μου το παιδί

Του παιδιού μου το παιδί, είναι δυό φορές παιδί μου...