Βάρκα θέλω ν’ αρματώσω

Βάρκα θε, βάρκα θέλω ν' αρματώσω, με σαρά με σαρανταδυό κουπιά...