Βρέχει βρέχει

Βρέχει, βρέχει ψιχαλίζει και τα μάρμαρα ποτίζει,..