Μπαταρίες για όλα, αλλά όχι παντού!

Μια έξυπνη λύση για να έχουμε όλες τις μπαταρίες συγκεντρωμένες σε ένα μέρος στο σπίτι μας!