Χαλάκια σταθερά

Ένας έξυπνος τρόπος για να μην γλιστρούν από τη θέση τους πατάκια και χαλάκια που δεν έχουν πλαστικό στην κάτω όψη τους.