Καθαρό κουτί χρώματος

Κουτί χρώματος, καθαρό και περιποιημένο, περιμένει υπομονετικά και ερμητικά κλειστό την επόμενη χρήση του!