Κλειδιά στον κρίκο γρήγορα!

Οι κρίκοι των κλειδιών δεν είναι πια τόσο απροσπέλαστοι όσο παλιά. Για δείτε το κολπάκι που το κατάφερε αυτό!