Κολπάκι… Mind the gap

Προσπαθείτε ώρα για να βγάλετε κάποιο αντικείμενο που έχει πέσει ανάμεσα σε δύο λευκές οικιακές συσκευές ή έπιπλα; Υπάρχει λύση!