Κρύο, έξω από την πόρτα

Εύκολη κατασκευή που θα σας βοηθήσει στον πόλεμο της θέρμανσης του σπιτιού!