Σχολικά είδη μαζί

Ένα κολπάκι που θα βοηθήσει πολύ τους μικρούς μαθητές να οργανώσουν σωστά τα σχολικά τους είδη.