# Λορέντζος Μαβίλης

Εις την πατρίδα

Πατρίδα σαν τον ήλιο σου ήλιος αλλού δεν λάμπει. Πώς εις το φως του λαχταρούν η θάλασσα κι οι κάμποι πως λουλουδίζουν τα βουνά, τα δασ οι λαγκαδιές, στέρνοντάς του […]