# Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Ξανάνθισαν οι δάφνες

Της δάφνης ξανανθίσαν τα κλωνάρια απάνω στις Ηπείρου τις πλαγιές, τα νέα να στολίσουν παλικάρια, που απ όλες της Ελλάδας τις μεριές τραβούν μ ορμή, με θάρρος και μ ελπίδα […]