Αντεροβγάλτης | Ripper | 2020 Netflix

Ερευνητές και αυτόπτες μάρτυρες θυμούνται πώς ένας σύγχρονος Αντεροβγάλτης τρομοκράτησε την Βόρεια Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 1970.