Ελισσάβετ Καρατζόλη LIVE Τι Να Θυμηθώ

Η Ελισσάβετ Καρατζόλη ερμηνεύει Νίκο Ζούδιαρη.