Τα πιο σημαντικά σημεία του Ελληνισμού. Μαρία Ευθυμίου

Η Μαρία Ευθυμίου μιλάει για τις διαχρονικές πιο δυνατές στιγμές της ελληνικής σκέψης τα τελευταία 4000 χρόνια