«Αμβρακία: Η πόλη και τα μνημεία της», Συλλογικό έργο

Θαυμάσιες φωτογραφίες και στοχαστικός - επιστημονικός λόγος, πλέκονται με εξαιρετική επιδεξιότητα σε ένα ενιαίο και αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο.