«Ο Κίτσος ο λεβέντης και άλλες αγγελίες» Θανάσης Γιοχάλας και Ζωή Βαΐου .: Διάφορα βιβλία .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

«Ο Κίτσος ο λεβέντης και άλλες αγγελίες» Θανάσης Γιοχάλας και Ζωή Βαΐου

Ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα με 2.600 αγγελίες της περιόδου 1833-1940, ερανισμένες από 142 εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας.

Γράφει: Matia Gr
«Ο Κίτσος ο λεβέντης και άλλες αγγελίες» Θανάσης Γιοχάλας και Ζωή Βαΐου

Εκδόσεις Εστία, 2016
Σελ. 507

Το βιβλίο αυτό περιέχει 2.600 αγγελίες της περιόδου 1833-1940, ερανισμένες από 142 εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας.

Οι αγγελίες είναι ταξινομημένες σε έντεκα κατηγορίες: χιουμοριστικές, διαφημιστικές, απώλειας και εύρεσης, προσφοράς και αναζήτησης εργασίας, επαινετικές, αγορών και πωλήσεων, γιατρών και φαρμάκων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων, αρραβώνων, γάμων, συνοικεσίων, διαζυγίων, γεννήσεων και βαπτίσεων, διάφορες.


Αγοράστε το «Ο Κίτσος ο λεβέντης και άλλες αγγελίες», από τα Public, κάνοντας κλικ εδώ!


Για κάθε κατηγορία υπάρχει ένα εισαγωγικό σχόλιο, κυρίως τυπολογικού χαρακτήρα. Οι αγγελίες επιλέχθηκαν για να διαμορφώσουν ένα «αφήγημα» αποτελούμενο από «θραύσματα», το οποίο παραπέμπει σε πίνακα γεμάτο χρώματα όλων των αποχρώσεων που γευόμαστε διαβάζοντας. Προβάλλουν ιστορικά γεγονότα με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, διανθίζοντάς τα με λεπτομέρειες που άλλοτε μεγεθύνονται, άλλοτε προβάλλονται και άλλοτε υποφωτίζονται. «Δωρίζουν» μια απαράμιλλη γλώσσα, που η δύναμη, η φαντασία και τα παιχνιδίσματά της δημιουργούν την αίσθηση ότι όλα μπορεί να τα πετύχει…

Το υλικό των αγγελιών είναι σαν να διαπλέκεται, να αλληλοσυμπληρώνεται, να συνδιαλέγεται, να συνυπάρχει, να αλληλοαμφισβητείται, να συμμετέχει σε ένα «παιχνίδι» με πρωταγωνιστές το συναίσθημα, την ανατροπή και το χιούμορ. Η γλωσσική σκευή των αγγελιών, με όλες τις ποικιλίες της, αποτελεί ένα αμάχητο πλεονέκτημα. Ομηρικά «σπαράγματα» συνυπάρχουν με τύπους της λόγιας γλώσσας και η ακραιφνής αρχαΐζουσα συναντά τη λαϊκή γλώσσα. Μέσα από τα αποσπάσματα και τα θραύσματα, όπως είναι κάθε μικρή αγγελία, φτιάχνεται μια μεγάλη αφήγηση για την Αθήνα. Ο ερανισμός διαφόρων αγγελιών από τη διαδρομή των πρώτων εκατόν δέκα χρόνων του ελληνικού κράτους, σκιαγραφεί εξ αντικειμένου, με ελλειπτικό και υπαινικτικό τρόπο τις αλλαγές-μεταλλάξεις, τους μετέωρους βηματισμούς μιας κοινωνίας που αναζητεί την ταυτότητά της, πάνω στο ρευστό όριο Ανατολής-Δύσης, αναχρονισμού και νεωτερικότητας, τελμάτωσης και εγρήγορσης, αποκοπής από το παρελθόν και επένδυσης στο μέλλον. Οι αγγελίες φωτίζουν αθέατες πλευρές προσωπικών υποθέσεων, γεγονότων πολιτικής επικαιρότητας, με τρόπο λακωνικό ή φλύαρο, σοβαρό ή σοβαροφανή, ευτράπελο ή μελοδραματικό, συχνά παιγνιώδη και κατά κανόνα, ευρηματικό και ευφάνταστο. Παιδία, κοράσια, στρατιώτες, αξιωματικοί, παραμάνες, βυζάχτρες, ψάλτες, μουσικοί, φερετροποιοί, γαλακτοπώλες αλλά και άλογα, αγελάδες, ελάφια και άλλα ζώα αποτελούν τους ήρωες αυτού του βιβλίου αγγελιών.

Σας παραθέτουμε κάποιο μικρό δείγμα αγγελιών:

«Ο Παναγιώτης Κουταλιανός ο νέος ήρως ο κλεινός την αύριον Κυριακήν μετά το μεσημέρι θα δώση μια παράστασι, όπου δεν θάχη ταίρι, και τρέξετε στο θέατρον του Τσόχα, συμπολίται, του γίγαντα Κουταλιανού τα θαύματα να ‘ δήτε»

«Η εφημερίς «Μη Χάνεσαι», μετονομασθείσα «Ακρόπολις» ήρξατο εκδιδομένη από της χθες υπό τον νέον τούτον τίτλον και εις σχήμα μέγα, περιέχει δε ύλην εκλεκτήν και ποικίλην»

«Θεωρείον της Γ’ σειράς, αντικρύ του βασιλικού ενοικιάζεται»

«Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Την εσπέραν ταύτην περί ώραν 7 ½ ο κ. Αχιλλεύς Παράσχος θέλει αναγνώσει διαφόρους ποιήσεις»

«Εις το κατάστημα του Κυρίου Καράμπελα, απέναντι του Ωρολογίου της αγοράς, πωλούνται γλώσσαι βωδιναί μεγαλήτεραι και από εκείνην του δικηγόρου κ. Στεφανίδη»

«Ο αγαπητός ημών συνεργάτης Επαμεινώνδας Κυριακίδης ετέλεσεν, ως μανθάνομεν από σπόντα, τους γάμους του μετά της χαριτοβρύτου δεσποινίδος Βικτωρίας Φωτιάδου. Ο «Ραμπαγάς» τω εύχεται, με δύναμιν χιλίων Πατριαρχών, βίον συζυγικόν ευδαίμονα»

«Η πάπισσα Ιωάννα του Εμμ. Ροΐδη μετά προλεγομένων του κ. Αρίστου Καμπάνη εξεδόθη και πωλείται αντί δραχμών 4 εις το Βιβλιοπωλείον Γ. Βασιλείου»

«Το ζήτημα το οποίον δεν έλυσεν ο Μεφιστολής επί της κεφαλής του Φάουστ -διότι, αν και τον έκαμε νέον, τον αφήκε φαλακρόν-, ελύθη αναμφισβήτως δια του θαυματουργού Σωζοτρίχου της κ. Μαρίας Βεντούρα. Όλαι αι περιπτώσεις της καταστροφής της κόμης θεραπεύονται ριζικώς. Η φιάλη δραχμές 2»

«Γυνή πρωτότοκος απολέσασα το τέκνον της ζητεί οικίαν ως παραμάνα έχουσα γάλα άριστον και πολύ»

«Ψάλτης δια τον δεξιόν χορόν ζητείται εις τον ναόν της Καπνικαρέας»

«Ζητεί Ηπειρώτης τις θέσιν γραφικήν, είτε παρά δικηγόρω, είτε παρά συμβολαιογράφω, είτε παρά εφημεριδογράφω, είτε παρά παντοπώλη, είτε παρ’ άλλω τινί»

«Διδάσκαλος της Γαλλικής παραδίδων ευμεθόδως, ζητεί παραδόσεις ιδιαιτέρας»

«Αγοράζονται δόντια χρυσά ή λευκά, σπασμένα άχρηστα, εις το διανυκτερεύον Οδοντοϊατρείον»

«Παρά τη οικία του Ιω. Σαχίνη πλησίον της βρύσεως του θεάτρου πωλούνται βδέλλαι πρώτης ποιότητας και εις μετρίαν τιμήν»

«Κατά τον δρόμον των Πατησίων πωλείται έν χωράφιον 250 περίπου στρεμμάτων εις καλήν θέσιν αρκετά κατάλληλον, δ’ έν γεωργικό κατάστημα»

«Το εσπέρας της 6 τ.μ. απωλέσθη εν τω θεάτρω Απόλλωνος ρεβόλβερ. Ο ευρών παρακαλείται να το φέρη εις το γραφείον και θέλει ανταμειφθείν διά του αντιτίμου του»

«Ο εξ Ιωαννίνων αγαπητός νέος κ. Ιωάννης Λέοντος Μελά εξετασθείς τη παρελθούση Πέμπτη ενώπιον της Νομικής Σχολής, ανηγορεύθη διδάκτωρ τα νομικά, εφ’ ω συνεχάρησαν αυτώ από καρδίας άπειροι φίλοιν και συμπατριώται»

«Βρέχει διδάκτορας. Χθές ήτο μόνον ψιλοβρόχι, διότι ανεκηρύσσετο διδάκτωρ της Νομικής ο φίλος κ. Αριστείδης Ρούκης. Τον γνωρίζετε και σας γνωρίζει»

«ΠΕΠΕΙ-ΡΑΜΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ! ζητεί αποκατάστασιν… Όστις την συζευχθή θα είνε ο τυχερότερος άνδρας του κόσμου. Θα εύρη σύζυγον κομμένην και ραμμένην δι΄ αυτόν. Γράψατε δεσποινίδα Γ. Μ. Παντρεμενάδικα!»

«Ποιητής, ρωμαντικός, γράψας 2.000 ποιήματα, παραχωρεί ταύτα αντί μιάς οκάς άρτου»

«Πωλείται στενός κορσές δια νευρασθενικούς»

«Διδασκάλισσα διεφθαρμένη ζητείται προς παιδαγωγία των παρθένων του Αρσακείου, έχουσα όλα τα προσόντα της κακοηθείας, αγγραμματοσύνης και βαναυσότητος»

«Ενοικιάζεται το κατάστημα της Βουλής δια πάσα χρήσιν…»

«ΛΟΥΤΡΑ ΦΑΛΗΡΟΥ. Όσοι είνε διά πνίξιμον ας προσέλθωσι και θέλουσι μείνει κατά πολλά ευχαριστημένοι. Δέχεται και παραγγελίας θανάτων δια καρχαριών»

«Προ πολλών μηνών απωλέσθη η υπόληψις του υπουργού Βούλγαρη, παρακαλείται ο ευρών αυτήν, να την επιστρέψη πάραυτα, και θέλει λάβει, εκτός της γενναίας αμοιβής, και τα μεγάλας ευλογίας του πατριάρχου Τζουμπέ»

«Σε όλα τα καλά σπίτια προτιμάται ο καφές Λουμίδη»

«ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣΙΟ που να τρώτε και τα δάχτυλά σας, ευρίσκεται εις το πανδοχείον του κ. Καλκούνη. Ο πωλητής αυτού μού στειλε μισό κεφάλι και κοντεύω μαζί μ’ αυτό να φάγω και το κεφάλι μου προς συμπλήρωσι του άλλου μισού»

«Τρώγεις αμβροσίαν, πίνεις νέκταρ, ακούεις μουσικήν, αναπνέεις άρωμα, τέρπεσαι εκ των μειδιαμάτων του ιδιοκτήτου, ανακουφίζεσαι και φεύγεις με την λύπην ότι δεν επλήρωσες διπλάσια. Αυτός ο κ. Μπερνιουδάκης!»

«Εδραπέτευσεν ο Κίτσος ο λεβέντης, η έλαφος του κ. Παρασκευαΐδου. Ο συλλαβών αυτήν παρακαλείται να την παραδόση τω ιδιοκτήτη».

Ο Θανάσης Γιοχαλάς γεννήθηκε το 1955 στην πόλη της Κέρκυρας, όπου και έζησε τα μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εργάζεται ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Συνέγραψε με την Τόνια Καφετζάκη το βιβλίο «Αθήνα. Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία» (πέντε εκδόσεις)

Η Ζωή Βαΐου γεννήθηκε στο Βασιλικό Χαλκίδας. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως καθηγήτρια φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση.

Κώστας Τραχανάς


Αγοράστε το «Ο Κίτσος ο λεβέντης και άλλες αγγελίες», από τα Public, κάνοντας κλικ εδώ!


Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.