«Ένα πτώμα στη βιβλιοθήκη», Αγκάθα Κρίστι

Οι λάτρεις της αστυνομικής λογοτεχνίας θα το εκτιμήσουν δεόντως.