«Επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξάς», του Κώστα Β. Καραστάθη

Έξι χιλιάδες κληρικοί είναι τα θύματα στον Αγώνα του 1821. Εβδομήντα τρεις Ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρονται ως...