«Η επιθυμία της Κιάντα», Πεπετέλα

Τα στοιχεία της φύσης εκδικούνται για την καταπάτηση των φυσικών και ανθρώπινων νόμων.