«Η ληστεία στο ελληνικό κράτος (μέσα 19ου –αρχές 20ου αι.)», Νικόλαος Αναστασόπουλος

Το βιβλίο στοχεύει να αναδείξει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο της ληστείας και της ανάλογης συμβολής της τοπικής κοινωνίας στην εμφάνιση και έξαρσή του.