«Η πόλη των Χιλίων Ανέμων», Σαν Σα

Μια ανθρώπινη ιστορία αγάπης, ένας στοχασμός για την απώλεια, την απιστία, τον πόθο και την πίστη.