«Ινκάρσερον», της Κάθριν Φίσερ – «Incarceron», by Catherine Fisher

Εικόνα πρώτη (του σκότους)… … Στρέφοντας με κόπο το κεφάλι του, τίναξε τα βρόμικα μαλλιά απ’ τα μάτια του και...