«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου

«Όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν» (Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης) Μια απρόσμενα γόνιμη «συνάντηση» του Κ. Παπαρρηγόπουλου και της National Geographic...