«Μαριάνα», της Κάθριν Βαζ – Mariana – Katherine Vaz

Βρισκόμαστε στην Πορτογαλία των μέσων του 17ου αιώνα. Στην Ευρώπη μαίνεται ο Τριαντακονταετής πόλεμος (1618 – 1648). Η χώρα δράττοντας...