«Οδηγός συγγραφής», Κυριάκος Αθανασιάδης

Το γράψιμο διδάσκεται. Έχει κανόνες, μυστικά, τεχνικές και κόλπα που μπορεί να τα μάθει κανείς.