«Ποίηση 2000-2017», Γιάννης Καλπούζος

Εντυπωσιακό από την πρώτη έως την τελευταία του λέξη!