«Το σώμα», της Στέφενι Μέιερ – The host – Stephenie Meyer

Το 2005 τάραξε τα παγκόσμια εκδοτικά ύδατα με το «Twilight – Λυκόφως», το πρώτο βιβλίο μιας τετραλογίας που ακόμα βρίσκεται...