Ο τελευταίος άνθρωπος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.