Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή