Άη μου Γιώργη αφέντη μου (παραδοσιακό τραγούδι) .: Έγραψαν .: Ματιά
 

Άη μου Γιώργη αφέντη μου (παραδοσιακό τραγούδι)

Ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι που συναντούμε τόσο στα Δωδεκάνησα, όσο στην Ανατολική Θράκη και στην Καππαδοκία

Άη μου Γιώργη αφέντη μου (παραδοσιακό τραγούδι)

Άη μου Γιώργη αφέντη μου
Ρόδος (Δωδεκάνησα) και Ανατολική Θράκη

St George’s Song - Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου / Nektaria KarantziSt George’s Song – Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου / Nektaria Karantzi

Άη μου Γιώργη ῾φέντη μου, καλέ μου καβαλάρη,
αρματωμένε μέ σπαθί καί μέ χρουσόν κοντάρι.
Άγγελος είσαι στή θωριά, άγιος στή θεότη,
παρακαλώ σε βό᾿θα μου, καλέ μου στρατιώτη,
από τό άγριο θεριόν καί δράκοντα μεγάλον,
όπου τού παίρνασι άθρωπον καθά πορνόν καί άλλο.
Ά᾿ δέ τού παίρνασι άθρωπον καθά πορνό στήν ώραν
νερόν δέν έφηνεν νά πιεί κανένας μές στή χώρα.
Τά μπουλετιά* ερίξασι τίνος θέλουν νά τύχουν
κι ετύχασι ντά μπουλετιά πρός τήν βασιλοπούλα.
Ετύχασι ντά μπουλετιά πρός τήν βασιλοπούλα,
όπου τήν είχε η μάνα της μόνιαν κι ακριβοπούλα.
Ο βασιλιάς σάν τό ᾿μαθε πολύ βαρύν τού ᾿φάνη.
Ούλον τό βιός μου πάρτε το καί τό παιδί μου αφήστε.
Λαός σηκώστη αρίφνητος* στόν βασιλιά καί πάει.
— Γιά δώς μας τό παιδάκι σου γιά παίρνομε κι εσένα.
— Πάρτε την καί στολίστε την μ᾿ ατίμητα πετράδια,
μέ αργυρά καί μέ χρουσά κι ούλο μαργαριτάρια.
Νύφη νά τήνε ντύσετε ο δράκος νά τή σκίσει
καί τ᾿ όμορφόν της τό κορμί νά τό γλυκομασήσει.
Στά μάρμαρα τού πηγαδιού ρίξαν τήν αλεσίδα
κι εδέσαν τη τήν όμορφη κι άτυχην κορασίδα.
Ο Άης Γιώργης τό ᾿μαθε καί θέλει νά τή σώσει
καί ᾿που τό άγριο θεριό νά τήν ελευτερώσει.
Τό γρίβαν* του εκαλλίκεψε καί πάει νά τόν ποτίσει
καί στο νερόν τού πηγαδιού επή᾿ε νά καθίσει.
Γυρίζει η κόρη τόν θωρεί μέ δακρυσμένο βλέμμα.
— Φύ᾿ε, τού λέει, ᾿φέντη μου, γιατί θά φάει κι εσένα
ετούτο τ᾿ άγριο θεριόν οπού θά φάει εμένα.
— Άφησ᾿ με, κόρη, άφησ᾿ με λιγάκι νά ξαπλώσω,
λιγάκι νά ξεκουραστώ κι εγώ έν᾿ νά σέ γλιτώσω.
Ο άγιος κοιμήθηκε καί τό θεριό σιμώνει,
ούλα τά όρη σείουνται, τά δέντρα ξεριζώνει.
— Σήκου, τού λέει, ᾿φέντη μου, καί τό νερόν αφρίζει
κι ο δράκοντας τά δόντια του γιά μένα τ᾿ ακονίζει.
Σηκώθηκεν ο άγιος σάν παραλο᾿ισμένος
καί τό κοντάριν του έρπαξε ως ήτο μαθημένος.
Μιά γκονταριάν τού τράβηξεν τού δράκοντα στό στόμα
καί τό θεριόν κυλίστηκε χαμαί* στής γής τό χώμα.
— Σύρε, κόρη, στό σπίτι σου καί σύρε στούς γονείς σου
καί πές τως ποιός σού γλίτωσε σήμερον τή ζωή σου.
Κι επιλοάται ο βασιλάς στόν άγιο καί λέει:
— Χαλάλι σου τά πλούτη μου, χαλάλιν τό παιδί μου.
Χαλάλι σου τά πλούτη μου, χαλάλιν τό παιδί μου,
χαλάλιν κι η κορώνα μου πού ᾿χω στήν κεφαλή μου.
— Χαίρου τα καί τά πλούτη σου, χαίρου καί τό παιδί σου,
χαίρου καί τήν κορώνα σου πού ᾿χεις στήν κεφαλή σου.
— Γιά πέ μου, νέε ένδοξε, πώς είναι τ᾿ όνομά σου,
γιά νά σού κάμω χάρισμα νά ᾿ναι τής αρεσκειάς σου.
— Γεώργιο μέ λέουσιν ᾿πού τήν Καππαδοκία.
Θέλεις νά κάμεις χάρισμα χτίσε μιάν εκκλησία
καί πιάσε καί ζωγράφισε Χριστόν καί Πανα᾿ία.
Καί στή δεξιά της τή μεριά βάλ᾿ ένα καβαλάρη,
αρματωμένο μέ σπαθί καί μ᾿ αργυρόν κοντάρι.

μπουλετιά: λαχνοί
πορνόν (πουρνό): πρωί
αρίφνητος: αμέτρητος, αναρίθμητος
γρίβαν: το ψαρό (γκρίζο) άλογο
χαμαί: κάτω

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.