Ανρί Ματίς (Henri Matisse)

Ο Ανρί Ματίς (Henri Matisse) ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος και ο κυριότερος εκπρόσωπος του Φωβισμού.