Ανθρώπινο

...ένα ποίημα της Τζόζι Μπαραούνα - Josi Barauna!