Απαγορευμένη αγάπη

Υποφέρω γιατί είσαι μακρυά μου. Απελπίζομαι. Θέλω να βλέπω τα μάτια σου...