Αρχαία Στάγειρα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.