Αριστοτεχνικές Συνθέσεις

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.